Stockholm

 08-531 860 45

  Karta & Kontaktinfo

Göteborg

 031-797 85 45

  Karta & Kontaktinfo

back start

Elektrisk vajerupprullare

Den elektriska vajerupprullaren används för att automatiskt linda upp obelastad vajer från en motoriserad vajervinsch. Eftersom vajerupprullaren inte har en upplindningsanordning måste lindningsprocessen övervakas och korrigeras vid behov.

Lindnings-/avlindningsprocessen kan också växlas till manuell funktion vid behov.

Elektrisk vajerupprullare

Datatabell

Klicka för större bild