Stockholm

 08-531 860 45

  Karta & Kontaktinfo

Göteborg

 031-797 85 45

  Karta & Kontaktinfo

back start

Digital lastgivare

Digitala lastgivare är lätta, kompakta enheter för vägning av last. De är lätta att använda för mycket exakta mätningar. I leveransen ingår en fjärrkontroll med indikering. Mätnoggrannheten är 0,2% av den nominella lasten. Det finns även en datalagringsenhet för fortsatt bearbetning av mätdata i en dator. Mätenheterna med 15 tons kapacitet kan också kopplas ihop i nätverk – upp till fyra mätenheter. Då kan de uppmätta värdena kontrolleras och även andra uppmätta värden läggas till. uppgifterna kan överföras till en PC för vidare bearbetning via en USB-port. Mätvärdena kan visas både numeriskt och grafiskt.

Mätområde: 250 t max

Digital lastgivare

Datatabell

Klicka för större bild