Stockholm

 08-531 860 45

  Karta & Kontaktinfo

Göteborg

 031-797 85 45

  Karta & Kontaktinfo

back start

Digital kranvåg

Digitala kranvågar är robusta, kompakta enheter för vägning av last. I leveransen ingår en fjärrkontroll med indikering. Mätnoggrannheten är 0,1 % av den nominella lasten. Det finns även en datalagringsenhet för fortsatt bearbetning av mätdata i en dator. Kranvågarna med 12 tons kapacitet kan också kopplas ihop i nätverk – upp till fyra mätenheter. Då kan de uppmätta värdena kontrolleras och även andra uppmätta värden läggas till. Uppgifterna kan överföras till en PC för vidare bearbetning via en USB-port. Mätvärdena kan visas både numeriskt och grafiskt.

iP-klass 54
Mätområde: 12 t max

Digital kranvåg

Datatabell

Klicka för större bild