Stockholm

 08-531 860 45

  Karta & Kontaktinfo

Göteborg

 031-797 85 45

  Karta & Kontaktinfo

back start

Balkklämma

Balkklämmor är lätta att använda och ett värdefullt verktyg i alla projekt. De är tillförlitliga och säkra och kan användas för att fästa valfri last på I-balken. Balkklämmorna är mycket flexibla och kan också användas som ankarpunkter för lyft- och dragtillämpningar.

Lastkapacitet: 30 ton max.

Balkklämma

Datatabell

Klicka för större bild